+
ასევე

ვარდების დაავადებები და მავნებლები


ვარდების დაავადებები და მავნებლები


ყველაზე გავრცელებულ პარაზიტებს შორის, რომელთაც შეუძლიათ შეაჩერონ თქვენი ვარდების ბუჩქი, არის როგორც ცხოველური წარმოშობის, ასევე მცენარეული წარმოშობის მცენარეები. მაგალითად, ვარდების აფსიდი მიეკუთვნება პირველ ჯგუფს, მტევნის ღეროები, ფოთლები და კვირტი და იწვევს მცენარის ზრდას. ასევე არსებობს ტრიტრიქსი, რომელიც ტოვებს ფოთლებს აბრეშუმისებრი თანმიმდევრულობის ქსელში, ან ციკადელა, რომელიც სუფრაზე იკვებება ფოთლების საშრობით; სამაგიეროდ ნაცვლად თავს დაესხნენ ფოთლის ნაპირს, ხოლო carruga აზიანებს კვირტებს.
ყველა ეს მავნე ორგანიზმი შეიძლება გამოიყოს სპეციფიკური ინსექტიციდებით.
რაც შეეხება მცენარეთა პარაზიტებს, ჩვენ ძირითადად ვახსენებთ ”ვარდის თეთრ მამაკაცს”, ეს არის მოთეთრო ფხვნილის ფორმირება კვირტებზე, ფოთლებზე და კვირტებზე: ამ შემთხვევაში ფოთლები ყვითელი და მშრალი ხდება, ხოლო კვირტები არ იხსნება და ყვავილები გვხვდება. ლაქები ფურცლებზე. ჟანგი იწვევს ნარინჯისფერ ლაქებს, ხოლო ყვითელი ბლაგვი ყავისფერია. ამ შემთხვევებში კარგია ინფიცირებული ნაწილების გაჭრა და დაწვა, რომ შემდეგ მცენარე დანარჩენი მცენარეების ფუნგიციდურით მკურნალობა. შემდგომი დაავადებებია ბაქტერიული სიმსივნეები, რომლებიც ვლინდება მცენარის ბაზაზე სიმსივნის ზრდით, კაკლის ზომა, რომელიც სწრაფად იწვევს სიკვდილს, და ქლოროზს, ანუ ფოთლების ყვითლდება რკინის ნაკლებობის გამო.